FRANCESC DIAZ GONZALEZ
Candidat a Vicerectorat de Recerca i Planificació Científica


 

 

 

 

 

Francesc Diaz  Gonzalez

Catedràtic d’Universitat.
Àrea de Física Aplicada. Departament de Química Física i Inorgànica.
Facultat de Química.

Es va graduar en Física a la Universitat de Barcelona (1976) i es va doctorar a la mateixa universitat el 1982. Des de 1992 és catedràtic de Física Aplicada a la Universitat Rovira i Virgili.
La seva formació postdoctoral va tenir lloc a la Universitat de Toronto i va fer repetides estades de recerca en institucions com la Universitat d’Utrecht i l’Institut Max Born de Berlín.
Ha publicat més de 400 ​​articles peer reviewed, sis llibres, sis patents registrades i transferides. Francesc Díaz també és autor de més de setanta capítols de llibres. Ha dedicat la seva recerca a camps com la síntesi, el creixement i la nanoestructuració de materials òptics cristal·lins, l’espectroscòpia i emissió làser de diferents matrius d’estat sòlid amb ions terres rares. Ha estat investigador principal de més de 75 projectes d’R+D+I finançats per institucions públiques (cinc per l’EU) i ha liderat també més de quaranta contractes finançats per empreses privades. Els seus treballs han estat citats per altres investigadors més de 6.500 vegades i el seu índex H és 40.

Actualment, els interessos de recerca del Dr. Diaz se centren en tres temes complementaris:
– Nanopartícules i materials nanoestructurats per a òptica integrada.
– Dispositius fotònics de làser, òptica no lineal i cristalls fotònics.
– Sistemes microfluídics amb interrogació fotònica.

Abans del 1992 va ser vicepresident del Centres Universitaris de la Universitat de Barcelona a Tarragona. El 2010 va ser nomenat vicepresident del Campus d’Excel·lència Internacional de la Catalunya Sud, càrrec que va desenvolupar fins al 2013, quan va ser nomenat director de l’Escola de Postgrau de la URV. Des de els anys noranta és responsable del grup consolidat de Física i Cristal·lografia de Materials i Nanomaterials.

Ha obtingut diferents reconeixements acadèmics: el Premi ICREA Acadèmia (2010), el Premi de Excel·lència Docent URV (2010), Premi Professor Distingit URV (2006) i  premi Vicens Vives (2004).