MARIA BONET DONATO
Candidata a Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat


 

 

 

 

 

Maria Bonet Donato

Titular d’Universitat.
Àrea d’Història Medieval. Departament d’Història.
Facultat de Lletres.

Nascuda a Reus el 1964, és llicenciada en Geografia i Història (1987), premi extraordinari de llicenciatura i doctorada en Història el 1991 per la Universitat de Barcelona (Divisió VII). Ha desenvolupat la carrera docent i investigadora al Departament d’Història i Història de l’Art de la Facultat de Lletres, on és professora des de l’any 1992 i titular d’Història Medieval des del 2000. Ha impartit assignatures obligatòries en plans d’estudis de diversos ensenyaments i en programes de màster i doctorat. Com a responsable d’ensenyament (2004-2012), va participar activament en la millora dels estudis d’Història, amb l’impuls i la direcció del pla pilot del grau d’Història en el procés d’adaptació a l’EEES (2003-2008), guardonat amb la Distinció Jaume Vicens Vives (2007) i va conduir el desplegament del grau d’Història (2008-2012). Va ser secretària de la Facultat (2011-2012) i responsable de mobilitat (1996-2012). En els darrers anys, ha coordinat el màster interuniversitari en Identitat Europea Medieval a l’URV (virtual).

Pel que fa a l’activitat investigadora en història medieval, s’ha centrat en les línies d’investigació següents: ordes militars, història social i econòmica, i relacions de poder i territorials. Sobretot ha estudiat els ordes de l’Hospital i del Temple a la corona d’Aragó i Navarra, a més de la societat i l’economia de la Catalunya meridional. També s’ha ocupat de qüestions d’història militar i darrerament, d’identitat i memòria. Això s’ha traduït en la publicació de trenta articles de revistes, majoritàriament indexades, més de seixanta capítols i articles de llibres i cinc llibres, alguns en editorials de l’SPI. Ha presentat ponències en més de quaranta congressos, nacionals i internacionals, i ha pronunciat més de cinquanta conferències.

A més, ha participat en quinze projectes de recerca, en diversos grups de recerca consolidats (2006-2018) i també ha col·laborat en projectes d’altres universitats espanyoles i europees. És membre de diversos consells de redacció i comitès científics. Tot això li ha valgut el reconeixement de quatre trams de recerca (2013), cinc trams de docència (2014) i l’acreditació al cos de catedràtics (2015). Aquestes dades són el resultat de l’estimació i dedicació a la docència i al coneixement, que han esdevingut el motor per a contribuir al progrés de la URV.